U bent hier: jobs

jobs

Vacature IVIO


CHAUFFEUR/TECHNISCH MEDEWERKER

De Chauffeur / Technisch medewerker staat rechtstreeks onder de leiding van de ploegleider en algemene leiding van het management zowel voor wat betreft de planning en de opdrachten als wat betreft de dagelijkse werking en controle/toezicht.

 • M/V/X
 • Voltijds 38u/week
 • Contractueel dienstverband
 • Bedienen van dienstvoertuigen waarvoor BE en/of C-rijbewijs vereist is.
 • Werken op zaterdag

Voordelen:

 • Maaltijdcheques
 • Groepsverzekering
 • Hospitalistatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling
 • Toffe collega’s
 • Mogelijkheid tot bijscholing

 

Uitvoerende taken als chauffeur

 • het ophalen van het glas uit de intergemeentelijke vereniging glasbollen op de openbare weg van de aangesloten gemeenten  volgens de rittenbeschrijving van het managementteam en de richtlijnen van FOST Plus. Het lossen van het glas op locatie.
 • ophalen van het asbest in plaatzakken bij de burgers in de IVIO gemeenten en het vertransporteren van de asbest naar de verwerker
 • het zorgen voor het bekomen van de vereiste weeggegevens volgens de weegcel bij de aangeduide verwerkingsinrichting
 • staat in voor het inwendig en uitwendig reinigen van de voertuigen, machines, toestellen en materialen met de zorg van een goede huisvader
 • het ophalen en verzamelen van bepaalde fracties op de recyclageparken
 • het uitvoeren van de huisvuilzakken
 • het plaatsen en ophalen van evenementencontainers
 • het uitvoeren van groencontainers

 Uitvoerende taken als technisch medewerker

 • Onderhoud van gebouwen, terreinen, voertuigen en materiaal
 • Onderhoud glasbollen en standplaats glasbollen
 • Rapportering van de werkzaamheden
 • Tuinafval scheppen op de recyclageparken
 •  Recyclageparkbeheer:
  • controle identiteit van de bezoekers
  • informeren bezoekers
  • controle aan- en afvoer van afvalstoffen
  • registratie van de afvalstoffen
  • algemene dagelijkse orde en netheid van het park
  • registratie verkoop zakken
  • assistentie bij het uitladen van afvalstoffen door de recyclageparkbezoeker indien sociaal menselijk aangewezen 
  • assistentie bij het laden van de containers door de vervoerder
 • het doorgeven van nuttige informatie en adviezen met betrekking tot het juiste gebruik van voertuigen, optilapparatuur, machines, gereedschappen en materialen
 • actief participeren aan het werkoverleg en positief bijdragen tot een betere werkorganisatie
 • het correct opvolgen van de voorgeschreven of opgelegde richtlijnen van het managementteam
 • het onmiddellijk signaleren van problemen tijdens de uitoefening van de opdracht en in overleg afspreken over de te nemen maatregelen.
 • het uitoefenen van vergelijkbare taken in opdracht van het managementteam.

 FUNCTIEPROFIEL

1. Kennis:

 • Diploma hoger secundair onderwijs
 • De Nederlandse taal machtig zijn
 • Rijbewijs BE / C bezitten
 • Basiskennis techniek
 • Heftruck kunnen besturen of bereid zijn certificaat te behalen
 • Kennis werking IVIO recyclageparken en andere diensten

2. Vaardigheden:

 • Beschikt over goede en functiegerichte technische vaardigheden.
 • Kan van de ter beschikking gestelde technische hulpmiddelen optimaal gebruik maken in functie van de uitvoering van de opgedragen taken en is in staat bij aanpassing van het materieel of de apparatuur, of bij overschakeling naar nieuw materieel of apparatuur zich het gebruik ervan snel en efficiënt eigen te maken.
 • Taken verzorgd en correct kunnen uitvoeren volgens de opgelegde dienstregeling
 • Duidelijke rapportering (mondeling en schriftelijk) naar hoger kader toe
 • Zelfstandig kunnen organiseren van taken
 • De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten voor de uitoefening van het ambt
 • Administratieve vaardigheden
 • Kan zich mondeling vlot uitdrukken in een omgangstaal die voor elke gesprekspartner helder en gepast is.
 • Andere taken of bereid zijn deze vaardigheden te verwerven
 • Nauwkeurig werken

3. Attitude:

 • Hiërarchie respecteren & meedenken met de organisatie
 • Flexibel zijn
 • Zorgzaam omspringen met materialen
 • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin
 • Zorgen voor een minimale klachtenrapportering en beschadigingen en defecten melden
 • Sociaalvaardig zijn: op een goede manier kunnen omgaan en samenwerken met collega’s
 • Assertiviteit
 • Instructies correct uitvoeren
 • Zoeken naar mogelijkheden om het werk efficiënter uit te voeren
 • Zorgen voor de eigen en andermans veiligheid
 • Een verzorgd voorkomen hebben
 • Zin hebben voor orde en aandacht voor de permanente netheid, hygiëne en veiligheid
 • Discretie
 • Opmerkingen kunnen aanvaarden
 • Goed gebruik van tijd en middelen
 • Bereid zijn zich bij te scholen en vorming te volgen

 

Functiewaarderingsniveau

Niveau: D
Weddenschaal: D4-D5

 

AANWERVINGSVOORWAARDEN

Deze functie zal ingevuld worden via externe vacantverklaring.

De aanwervingsvoorwaarden voor de externe vacantverklaring zijn de volgende:

 • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs, of gelijkgesteld;
 • Slagen voor het aanwervingsexamen;
 • Beschikken over een rijbewijs BE en C;
 • Beschikken over de nodige vakbekwaamheidsattesten;
 • Medisch geschikt zijn voor het besturen van voertuigen waarvoor een rijbewijs C vereist is

 Het aanwervingsexamen bestaat uit:

 1.  Een schriftelijk gedeelte bestaat uit: (op 50 punten) 
 2.  Een mondeling examen: (op 50 punten)

Het examenprogramma beoogt de toetsing van de basisvaardigheden, de technische kennis en het profiel van de kandidaten op basis van de functiebeschrijving. Om te slagen dient op elk examengedeelte 50% behaald te worden en in totaal dient 60% behaald te worden.

 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op 1 september 2022 naar jobs@ivio.be.

Datum schriftelijk examen: maandag 12 september 2022 om 9u
Datum mondeling examen: maandag 19 september 2022 
Locatie: Hoofdkantoor IVIO, Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem