U bent hier: Nieuws » Vacature: stafmedewerker exploitatie
terug naar overzicht

Vacature: stafmedewerker exploitatie

IVIO is een toekomstgerichte organisatie met een 40-tal enthousiaste medewerkers. Elke dag opnieuw steken wij de handen uit de mouwen om succesvol te werken rond afvalpreventie, -inzameling en -verwerking. Wil jij mee richting geven aan onze intercommunale? Wij zoeken een gedreven stafmedewerker exploitatie. 

Plaats in de organisatie: deel van het managementteam en onder de rechtstreekse leiding van de algemeen directeur.

 FUNCTIE-INHOUD

1. Leidinggevende taken

De stafmedewerker exploitatie organiseert de cel exploitatie, geeft leiding aan het exploitatieteam, de parkwachters, technische medewerkers en chauffeurs.

De stafmedewerker staat in voor de dagelijkse werking van 11 recyclageparken en de afvalinzameling en voert een beleid in overeenstemming met de vigerende afvalregelgeving.

 

Stuurt de verantwoordelijke inzameling aan.  De stafmedewerker exploitatie heeft als hoofd een controlerende en aansturende rol inzake:

 • Organisatie en opvolging dagelijkse werking huis-aan-huis inzameling: P+MD, papier & karton, restafval, groenafval, asbest, …
 • Organisatie en opvolging dagelijkse werking afvalinzameling op inzamelpunten in de gemeente: textiel, glas, …
 • De opmaak en uitvoering van de werkplanning en -organisatie.
 • De aansturing van de chauffeurs en asbestmedewerker.
 • Het optimaliseren van de werking.

Stuurt de verantwoordelijke recyclageparken aan. De stafmedewerker exploitatie heeft als hoofd een controlerende en aansturende rol inzake:

 • Organisatie en opvolging dagelijkse werking van de recyclageparken.
 • De opmaak en uitvoering van de werkplanning en -organisatie.
 • De aansturing van de technisch medewerkers en parkwachters.
 • De organisatie van het magazijn en het voorraadbeheer.
 • Het optimaliseren van de werking.

2. Adviserende – beleidsondersteunende taken

Ondersteunt de algemeen directeur voornamelijk op technisch vlak met input en adviezen bij de voorbereiding van exploitatie gebonden geagendeerde punten op de raad van bestuur en de algemene vergadering. Opvolgen, rapporteren en implementeren van exploitatie gebonden wijzigingen in het wetgevend kader. Gaat actief op zoek naar optimalisaties op korte en lange termijn en houdt bij elk initiatief rekening met duurzaamheid en ROI. Levert input bij de opmaak van bestekken en gunningsvoorstellen. Levert input bij het uitwerken van, opstarten en bij de uitvoering van innovatieve projecten.  Maakt beleidsvoorstellen op met betrekking tot de afdeling exploitatie. Volgt exploitatie gebonden communicatie op en rapporteert hierover bij de algemeen directeur. 

3. Uitvoerende taken

a)   Secretariaat:

 • Ontvangst, inzage en (opvolging van de) finale beantwoording van specifieke correspondentie;
 • Organisatie en opvolging van de rapporteringen
 • Organisatie van en controle op het stockbeheer en de inventarissen

b)   Inzameling en recyclageparken:

 • Opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking
 • Opmaken ploegenschikking en bijsturing
 • Opvolging schade en technische problemen
 • Voorbereiden en opvolgen van plaatsingen ondergrondse containersystemen, glas& en textielcontainers
 • Optimaliseren van de werking
 • Controle op de uitvoering van de inzameling en de registratie van de afvalstoffen
 • Kwaliteitsbewaking
 • Klachtenopvolging

c)   Beheer wagenpark en werking magazijn:

 • Opvolgen vakbekwaamheden en rijbewijzen
 • Opvolgen onderhoud en keuring wagenpark
 • Opvolgen onderhoud en werking materieel
 • Optimaliseren gebruik wagenpark en werking magazijn

d)   Financieel:

 • Voorbereiding interne rapportering.
 • Input opmaak budget.
 • Contracten: uitwerken, aanpassen en bijstand in de uitvoering van exploitatiegebonden overeenkomsten waarin de vereniging partij is, inclusief de statuten en reglementen van inwendige orde.
 • Vergunningen: Assistentie bij de opmaak en opvolging van de bouw- en milieuvergunningsdossiers van de intergemeentelijke vereniging; opvolgen wettelijke voorschriften i.s.m. de milieucoördinator.
 • Controle exploitatiegebonden facturatie.
 • Subsidies: Opmaak en opvolging van de subsidiedossiers.

e)   Communicatie:

 • Organisatie en opvolging van de klachtendienst.
 • Aanleveren informatie communicatiedienst voor het up-to-date houden van de  IVIO-website en de andere communicatiekanalen.
 • Input aanleveren, organiseren en/of bijwonen van vergaderingen waarbij exploitatie gebonden informatie wordt besproken.
 • Organiseren, opvolgen van of meewerken aan handhavings- en sesibiliseringsprojecten.
 • Vertegenwoordigen intergemeentelijke vereniging bij vergaderingen, meetings en andere bij sector overkoepelende organisaties.

f)    Personeel:

 • Ondersteuning organisatie van vergaderingen van het personeel, HOC en BOC.
 • Opvolging interimcontracten, aanwervingen, tewerkstelling van job- en werkstudenten, stagiairs & sociale tewerkstelling.
 • Opmaak opleidingsplan & organisatie bijscholingen.
 • Opvolging interne preventiedienst. 

g)   Projecten:

 • Opvolging van lopende projecten en uitwerken van nieuwe projecten.
 • Rapportering. 

FUNCTIEPROFIEL

1. Opleidingsniveau – Diplomavereisten

 • masterdiploma in een technische richting (industriële wetenschappen - ingenieurswetenschappen elektromechanica - elektronica, bouwkunde, milieutechnologie, of gelijkwaardig) of
 • een bachelor diploma in een technische richting (elektromechanica, elektrotechniek, energietechnologie, bouwkunde, werktuigkunde, informatica, elektronica-ict of gelijkwaardig) met aantoonbare ervaring in een technische en leidinggevende functie van minimum 5 jaar en een geslaagde capaciteitstest op A-niveau

2. Kennisvereisten

 • Kennis van de decreetgeving houdende intergemeentelijke samenwerking, de wetgeving in zake overheidsopdrachten.
 • Kennis van bedrijfskunde, inzonderheid op het vlak van projectmanagement en strategisch management.
 • Technische kennis: sterk analytisch en technisch inzicht.
 • Een sterke interesse in innovatieve en duurzame technologieën.

3. Vaardigheden

 • Ervaring in leidinggeven is een pluspunt.
 • In staat om in teamverband te functioneren.
 • Kunnen plannen, organiseren en delegeren.
 • Realistisch zicht op de verhoudingen politieke beleidsvoering - exploitatie.
 • Contactvaardig, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, initiatiefvaardig en sterk in het onderhandelen. 
 • Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en probleemoplossend ingesteld.

4. Attitude

 • Dynamisch, creatief, stressbestendig, oog voor detail en beschikken over een grote integriteit.
 • Accuraat, nauwkeurig, klantgericht en efficiënt.
 • Zin voor initiatief en veranoordelijkheid, proactieve houding.
 • Openstaan voor problemen van personeelsleden en deze discreet kunnen behandelen.
 • Flexibel, stressbestendig en denkt oplossingsgericht.
 • Bereid te werken buiten de geldende dienstregeling.

FUNCTIEWAARDERINGSNIVEAU

 • Niveau: A
 • Weddenschaal: A1a-A3a          

SOLLICITEREN?

Stuur je cv, kopie van je diploma en motivatiebrief vóór 8 juni 2022 naar ivio@ascento.be. Word je na de eerste selectie op basis van je cv en diploma weerhouden, dan ontvang je een uitnodiging voor een schriftelijke proef op 16 juni 2022 om 17u00. Kandidaten die beschikken over een bachelor diploma dienen vooraf te slagen in een capaciteitstest. Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het mondelinge examen op 28 juni 2022.  De eindkandidaten dienen te slagen in een assessment.

terug naar overzicht

Welkom bij IVIO!

IVIO (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland), samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten (Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt), waar we instaan voor afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking.

Lees verder

Sluitingsdagen recyclageparken en kantoren

 

2022: 26/12 - 27/12 - 31/12

2023: 1/1, 2/1, 9/4, 10/4, 1/5, 18/5, 28/5, 29/5, 10/7, 11/7, 21/7, 22/7, 14/8 15/8, 1/11, 2/11, 11/11, 25/12 en 26/12