U bent hier: Afvalophaling » Restafval

Ophaling van restafval

IVIO staat in voor de wekelijkse ophaling van restafval aan huis. Onder de noemer "restafval" valt al het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, waarmee je niet in het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief wordt ingezameld. Restafval is erg belastend voor het milieu en de verwerking ervan is onderhevig aan strenge milieunormen. Bovendien zijn de aangepaste verbrandingsovens, waar het restafval wordt verbrandt, zeer duur. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk te sorteren om je hoeveelheid restafval te beperken

Voor het exacte ophaalmoment van restafval in jouw straat check je best onze ophaalkalender

Wanneer restafval aanbieden?

Plaats je restafvalzak op de stoep de avond vóór de ophaaldag na 20:00 of op de ophaaldag zelf voor 06:00. Het uur van ophaling kan verschillen van week tot week in functie van de weersomstandigheden, eventuele werken of vervangdagen. Zet daarom je afval tijdig buiten.

Enkel IVIO-restafvalzakken worden opgehaald. 

OPGELET!  Het maximaal toegelaten gewicht is beperkt per zak is 7,5 kg voor de kleine zakken en 15 kg voor de grote zakken. Té zware restafvalzakken worden niet meegenomen en krijgen een weigeringssticker opgekleefd. 

Hoe restafval beperken?

Wist je dat de gemiddelde mens dagelijks zo'n 1,5 kg afval produceert? Dat is heel veel... Maar mits enkele kleine aanpassingen in je levensstijl kan jij ook je steentje bijdragen om de alsmaar groeiende afvalberg een halt toe te roepen. Neem hiervoor een kijkje in onze sorteerwijzer.

Wat mag wel en niet bij het restafval?

Toegelaten

  • Alle afval dat niet selectief ingezameld of gerecycleerd kan worden.
  • Gloeilampen (in eigen verpakking of in krantenpapier gewikkeld)

Niet toegelaten