U bent hier: Over IVIO

Samen naar een duurzaam milieubeheer

IVIO is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland. IVIO is een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten (ArdooieDentergemIngelmunster,Izegem LedegemLendeledeMeulebekeOostrozebekePittemRuiselede en Tielt) IVIO werd opgericht in 1997 en bereikt vandaag meer dan 122.000 inwonersIVIO gebouw

De oprichtingsakte en de statuten  (gewijzigd op 9/12/2019) zijn via de link (klik op het woord en het document zal openen) beschikbaar.

De Algemene vergadering heeft een code van goed bestuur goedgekeurd (dd. 9/12/2019)

We werken nauw samen met de Intergemeentelijke Verenigingen MIROMIMOG,IVBOIVOO en IVVO, die tevens onze vennoten zijn. 

IVIO staat in voor de uitbating van 11 recyclageparken, de afvalophaling aan huis en de afzet en commercialisering van het ingezamelde afval. Onze focus ligt op afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking:
 
  • Afvalpreventie: we stimuleren gezinnen om minder afval te produceren en om afval selectief te sorteren. We promoten thuiscomposteren, kringlooptuinieren, herbruikbare luiers, afvalarm winkelen, drinkwaterfonteinen op school,...
  • Afvalinzameling: restafval wordt wekelijks opgehaald, PMD tweewekelijks, papier en karton vierwekelijks en groenafval betalend via een beurtensysteem. Grofvuil wordt op afroep en tegen betaling opgehaald bij u thuis. In onze 11 recyclageparken kunt u terecht met diverse afvalfracties en op verschillende openbare plaatsen zijn glasbollen opgesteld voor hol glas (flessen en bokalen, niet te gebruiken tussen 20:00 en 08:00).
  • Afvalverwerking: IVIO staat niet zelf in voor de verwerking van afval maar laat dit uitvoeren door gespecialiseerde firma’s. Het huisvuil wordt afgevoerd naar verbrandingsovens in de regio. Alle andere ingezamelde afvalfracties worden afgevoerd naar sorteer- of recyclagebedrijven.

De algemene vergadering

In de algemene vergadering zetelen alle aangesloten leden. Zij keuren de jaarverslagen en rekeningen goed, benoemen de leden van de Raad van Bestuur en beslissen over wijzigingen van statuten. De leden zijn de 11 aangesloten gemeentebesturen met 1 of meer vertegenwoordigers naar gelang van het aantal inwoners.

De Raad van Bestuur

Ardooie: Lannoo Wesley
Dentergem: lennart vanquickenborne
Ingelmunster: Verheye Nadine
Izegem: Dehaudt Dries (voorzitter)
Ledegem: Vandeputte Greta
Lendelede: Parmentier Nico
Meulebeke: Bossuyt Danny (ondervoorzitter)
Oostrozebeke: Verschoore Anne-Sophie
Pittem: Vandenhende Stijn 
Ruiselede: Dewinter Chris
Tielt: Tack Roos

Leden met raadgevende stem:
Izegem: Leenknecht Geert
Tielt: Vanden Bussche An

Waarnemers voor Ecowest 2.0:
De Vylder Peter, Dekeyser Rik