U bent hier: KMO's & zelfstandigen

KMO's & zelfstandigen

Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilnisbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. Op deze pagina geven we u alle nodige informatie.

VIND EEN OPHALER

Wat moet ik sorteren?

OVAM verplicht bedrijven om 22 afvalstromen selectief in te zamelen. Landbouwfolies, kunststoffolies (palletfolie), papier en karton, groenafval, glas, EPS, matrassen, harde kunststof, elektrische apparaten, Klein gevaarlijk afval, banden, hout, gevaarlijke stoffen, metaal, asbest, puin, textiel, batterijen, oliën, gebruikte dierlijke en plantaardige oliën, apparatuur met ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen en PMD.

Voor de aankoop van containers kan je rekenen op een premie via Valipac. Lees deze folder en ontdek welke premies je kan verkrijgen.

 

Vergelijkbaar bedrijfsafval huis-aan-huis

IVIO is niet vergund voor het ophalen van bedrijfsafval, maar bij beperkte hoeveelheden mag je bedrijfsafval toch meegeven met de huis-aan-huis ophaling. Dit heet vergelijkbaar bedrijfsafval. De meeste kleine zelfstandigen kunnen hierop beroep doen.

Als het gesorteerde PMD of papier/karton een beperkte hoeveelheid betreft, vergelijkbaar met een huishouden en je bedrijf ligt op de weg van de huishoudelijke inzamelronde dan mag je PMD, papier en karton meegeven met de huishoudelijke inzamelronde. Voor restafval is de hoeveelheid begrensd op 3 × 60 liter of  22,5 kg per tweewekelijkse ophaling.

Afval aanbieden via de reguliere huis-aan-huis ophaling doe je met officiële IVIO-afvalzakken. Let op het IVIO-logo op de zak. De zakken zijn enkel te koop in de IVIO-regio. Bekijk hier de verkooppunten.

  • Voor restafval: gele zakken van 60l of 30l
  • Voor PMD: blauwe zakken van 60l. 
  • Papier en karton: Dichtgebonden met natuurtouw. Geen pallet!!

 

Vergelijkbaar bedrijfsafval naar het recyclagepark

Kmo's en zelfstandigen kunnen tijdens de openingsuren terecht in het recyclagepark met een elektronische toegangskaart (ETK). Je kan zo'n toegangskaart verkrijgen aan het onthaal van IVIO. Aanvragen per mail is ook mogelijk via info@ivio.be.

De tarieven voor de aanbieding van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen vind je hier.

 

Heb je meer afval dan het vergelijkbaar bedrijfsafval?

Je bent verplicht beroep te doen op een geregistreerde ophaaldienst: VIND EEN OPHALER

 

Nuttige links: