U bent hier: Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hiervoor hebben we een zeer handig afvalalfabet gemaakt. Je kan alfabetisch zoeken naar een bepaalde afvalsoort en krijgt onmiddellijk te zien hoe je het moet sorteren.

Aluminium borden, bakjes en schaaltjes kunnen opnieuw worden gesmolten en gerecycleerd. Aluminiumpapier is echter te dun. Het gevolg is dat het in de ovens niet zou smelten, maar gewoon verbranden. Daarom mag aluminiumfolie niet in de PMD-zak.

Breng snoeihout op de juiste manier naar het recyclagepark. Dit is noodzakelijk om de verwerking (verhakselen of composteren) te optimaliseren. 

We onderscheiden 2 afvalfracties:

  • Klein tuinafval: gras, bladeren, onkruid, haagscheersel, vlezige bladplanten, kamerplanten, siergrassen, rozensnoeisel, klimop,…SNOEIHOUT CORRECT AANGEBRACHT
  • Snoeihout: takken groter dan een halve meter, zonder wortel, met maximale diameter 25 centimeter en maximale lengte 2 meter

Hoe aanbrengen?

  • Alles moet ontdaan zijn van binddraden en andere voorwerpen, zoals ijzerdraad en plastiek.
  • Klein tuinafval en snoeihout met stekels (bv. berberis, vuurdoorn, meidoorn, acacia,...) worden in de groencontainer gedeponeerd.
  • Snoeihout wordt rechtgezet gestapeld tegen de stapelmuur.
  • Wortels en boomstronken worden apart ingezameld. Ze mogen geen aarde bevatten en moeten zo kort mogelijk afgezaagd zijn.
  • Treinbilzen worden niet aanvaard op het recyclagepark.

SNOEIHOUT CORRECT AANGEBRACHT

Over het Groene Punt bestaan heel wat misvattingen. Het is geen sorteerinstructie en het betekent ook niet dat de verpakking waar het op staat uit gerecycleerde materialen is vervaardigd. Het is evenmin een garantie dat de verpakking ingezameld en/of gerecycleerd zal worden.

het groene punt

Wat betekent het Groene Punt-logo op een verpakking dan wel? Het wil zeggen dat het bedrijf dat het product op de markt brengt financieel bijdraagt aan de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Met andere woorden, dat het bedrijf zich inzet voor het milieu in het algemeen.

Concreet waakt Fost Plus erover dat het gesorteerde verpakkingsafval met Groene Punt-logo teruggenomen en gerecycleerd, hergebruikt of aangewend wordt in de productie van andere materialen. Met de bijdrage van bedrijven betaalt Fost Plus een stuk van de inzamel- en verwerkingskosten van verpakkingsafval.

Dit soort afval moet opgehaald worden door een erkende ophaalfirma.

Als je een lege gasfles hebt of een gasfles die je niet meer gebruikt, kan je ze terugbrengen naar een verdeler van gasflessen in de buurtDe lijst van deze verdelers vind je op www.febupro.be. 

Treinbilzen worden niet aanvaard in de recyclageparken. Neem hiervoor contact op met een erkende ophaler.

Autobanden worden niet aanvaard in de recyclageparken. Neem hiervoor contact op met de verkoper of een erkende ophaalfirma. 

Er bestaat een terugnameplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Dat betekent dat als je een nieuw toestel aankoopt, je je oud toestel (dat je vervangt) gratis mag achterlaten bij de handelaar. Hij zal het toestel vervolgens ontmantelen en verwerken. 

Deze toestellen horen thuis op het recyclagepark bij AEEA of indien ze nog herbruikbaar zijn kan je er mee terecht bij de Kringwinkel.

Meer informatie over (afgedankte) elektronische apparaten vind je hier.

Aarde en graszoden worden niet aanvaard op het recyclagepark. Neem hiervoor contact op met een private inzamelaar.

Op het recyclagepark moet het grofvuil in een hoge container gegooid worden! Hierbij enkele tips:

- Haal het materiaal zo veel mogelijk uit elkaar!

- Zorg voor voldoende mankracht om deze, via de trap, in de container te smijten. Enkel een lege container kan achteraan geopend worden.

- De parkwachters mogen niet helpen.

- Grofvuil is betalend