U bent hier: Vacature parkwachter

Parkwachter

Vacature parkwachter

Voor onze IVIO-recyclageparken zijn wij op zoek naar recyclageparkwachters. Zoek je een job in openlucht met voldoende sociale contacten, afwisseling en beweging? Zou je een steentje willen bijdragen aan een beter leefmilieu? Ben je een goede sorteerder? 

is deze job wellicht iets voor jou! IVIO werft en legt een wervingsreserve aan voor de functie parkwachter

Plaats in de organisatie

De parkwachters staan rechtstreeks onder de algemene leiding van het Management Comité zowel voor wat betreft de planning en de opdrachten als wat betreft de dagelijkse werking en controle/toezicht.

Leidinggevende taken
Geen

Adviserende – beleidsondersteunende taken
Geen

Uitvoerende taken

 • Registratie van de tijdsbesteding
 • Onderhoud van gebouwen, terreinen, voertuigen en materiaal
 • Assistentie bij het uitladen van afvalstoffen door de recyclageparkbezoeker indien sociaal menselijk aangewezen
 • Assistentie bij het laden van de containers door de vervoerder
 • Assistentie bij het opruimen van sluikstorten
 • Recyclageparkbeheer
  • controle identiteit van de bezoekers: de beveiliging inzake informatie op persoonsgegevens dient hierbij nageleefd te worden
  • informeren bezoekers
  • controle aan- en afvoer van afvalstoffen
  • registratie van de afvalstoffen
  • algemene dagelijkse orde en netheid van het park
  • registratie verkoop materialen
  • Rapportering van de werkzaamheden
 • Kan ingezet worden bij toekomstige nieuwe activiteiten

Controlerende taken

 • Waken over de goede gang van zaken op het containerpark in overeenstemming met de voorgeschreven instructies en werkmethoden
 • Waken over de goede staat van materiaal en materieel

Communicatieve taken

 • Verzorgen van goede contacten met de interne en externe relaties; beleefd en voorkomend communiceren
 • Bijwonen van interne werkvergaderingen
 • Rapporteert systematisch de gebreken

Functieprofiel

 1. Opleidingsniveau – Diplomavereisten

Wijze van begeven van functie

 • Wordt begeven bij aanwerving.

Voorwaarden

 • Geen diploma vereist.
 • Slagen in een aanwervingsexamen.
 • De Nederlandse taal machtig zijn

Kennisvereisten

Heeft een goede en functiegerichte vakkennis met inbegrip van de te gebruiken materialen en het te hanteren materiaal.

Vaardigheden:

 • taken verzorgd en correct kunnen uitvoeren volgens de opgelegde dienstregeling
 • zelfstandig kunnen organiseren van taken
 • de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten voor de uitoefening van het ambt
 • sociale vaardigheden voor omgang met bezoekers en klanten bij aanbrengen van afval
 • sociale vaardigheden voor omgang met collega’s
 • administratieve vaardigheden

Attitude:

 • gezag aanvaarden, hiërarchie respecteren
 • flexibel zijn
 • zorgzaam omspringen met materialen
 • zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin
 • zorgen voor een minimale klachtenrapportering en beschadigingen en defecten melden
 • assertiviteit
 • instructies correct uitvoeren
 • zoeken naar mogelijkheden om het werk efficiënter uit te voeren
 • zorgen voor de eigen en andermans veiligheid
 • een verzorgd voorkomen hebben
 • zin hebben voor orde en aandacht voor de permanente netheid, hygiëne en veiligheid
 • discretie
 • opmerkingen kunnen aanvaarden
 • goed gebruik van tijd en middelen
 • bereid zijn zich bij te scholen en vorming te volgen

 

Niveau: D
Weddenschaal: D1-D3

 

Interesse in deze functie?

Stuur je cv en motivatiebrief voor 11 november 2022 naar jobs@ivio.be

Schriftelijk examen: 24 november 2022
Mondeling examen 14 december 2022